Vijesti

\informativna emisija\

Prate dnevne događaje u 10 emisija (7:00, 8:00, 9:00, 10:00, 11:00, 12:00,13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00 i 19:00) u kojima našim slušateljima pružaju informacije o recentnim događajima, i to kako u gradu Zadru, tako i u cijeloj našoj Županiji, Hrvatskoj i svijetu.